wspolfinansowanie projektu pl

Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza

Projekt dedykowany był do studentów strony polskiej i czeskiej na kierunkach Inżynierii Bezpieczeństwa - Politechniki Śląskiej- CKI Rybnik oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na VST-TU Ostrawa FBI.

Image is not available
Slider
single image

Jednostka koordynująca

Politechnika Śląska- CKI Centrum kształcenia Inżynierów

ul. Akademicka

44-100 Gliwice

tel. 503045699

ul. Kościuszki 54

44-200 Rybnik

Partner

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Moravskoslezský kraj

Ostrava-město

17. listopadu Číslo orientační 15 Číslo popisné 2172 Kód druhu čísla domovního 1

PSC 70800

Streszczenie projektu:

 

Projekt dedykowany był do studentów strony polskiej i czeskiej na kierunkach Inżynierii Bezpieczeństwa - Politechniki Śląskiej- CKI Rybnik oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na VST-TU Ostrawa FBI. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych wyżej wymienionych osób od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez ukończenie warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych w zakresie: Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza, który pozwoliło uczestnikom na zwiększenie ich szans na lokalnym rynku pracy.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „PRZEKRACZAMY GRANICE”.

Dofinasowanie wyniosło: 11 734,56 Euro

PREZENTACJA PROJEKTU

© Copyright 2024 Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza. All Rights Reserved.