wspolfinansowanie projektu pl

Jakie działania były realizowane w projekcie?

Szczegółowe działania projektu obejmują 4 działania kluczowe

Image is not available
Slider
single image

Działanie kluczowe 0

Przygotowanie wniosku projektu 15.01-28.05.2017

Prace prowadzone w ramach rozwijanej współpracy między VSB-TU Ostrawa i Politechnika Śl. - CKI Rybnik. Działania potwierdzone sprawozdaniami ze spotkań i zdjęciami.

Działanie kluczowe 1

Zarządzanie projektem w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018

Image
single image

Działanie kluczowe 2

Działania na rzecz współpracy i kształcenia praktycznego poprzez organizację warsztatów praktycznych i wyjazdów studyjnych w zakresie -Zarządzanie kryzysowe w obszarze pogranicza, integrujące uczelnie i centra zarzadzania kryzysowego po obu stronach pogranicza tj. polskiej i czeskiej zrealizowane pomiędzy 01.10.2017 do 30.09.2018
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Poddziałanie 2.1

Działania przygotowujące zakres programowy kursu kwalifikowanego dla studentów studiów dziennych Inżynierii Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Działanie kluczowe 3

Kursy językowe z języka czeskiego poziom A0 ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu zarządzania kryzysowego. Kurs zakończony został z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych. 01.03.2018 do 30.04.2018

Image

Działanie kluczowe 4

Seminarium podsumowujące projekt dla wszystkich uczestników

ze strony polskiej i czeskiej oraz gości.

22.06.2018

© Copyright 2024 Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza. All Rights Reserved.